Účetnictví

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí
  • předání měsíčního (čtvrtletního) účetního výkazu zisků a ztrát a rozvahy Vaší firmy
  • kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur včetně vyhotovení upomínek v návaznosti na účetnictví (podvojné účetnictví)
  • kontrola zálohových plateb v účetnictví (podvojné účetnictví)
  • zpracování roční účetní a daňové závěrky v účetnictví (podvojné účetnictví) včetně daňového přiznání a povinných příloh
  • zpracování účetních směrnic Vaší firmy pro účetnictví (podvojné účetnictví)
  • zastupování na úřadech