Legislativa

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2010