Daně

 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z příjmu fyzických osob
 • daň z příjmu fyzických osob - společné zdanění manželů
 • daň z přidané hodnoty - vyhotovení měsíčních (čtvrtletních) přiznání k DPH v návaznosti na účetnictví (podvojné účetnictví) a daňovou evidenci (jednoduché účetnictví)
 • daň silniční
 • daň z nemovitosti
 • daň z převodu nemovitosti
 • společné zdanění manželů - základní podklady pro zpracování:
 • potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatelů
 • potvrzení o zaplacení hypotečních úroků na bytovou potřebu
 • potvrzení o zaplacení životního pojištění
 • potvrzení o zaplacení penzijního připojištění
 • potvrzení o zaplacení členských příspěvků ROH
 • potvrzení o odběru krve
 • potvrzení o poskytnutých darech
 • kopie potvrzení ČSSZ o výplatě důchodu od příjemce částečného nebo plného invalidního důchodu
 • pokud je poplatník evidovaný na úřadě práce, potvrzení z příslušného úřadu práce o době evidence
 • pokud je poplatník na mateřské dovolené a nemá žádný zdanitelný příjem, čestné prohlášení poplatníka
 • kopie rodných listů dětí
 • V případě potřeby možnost zajištění odkladu podání daňového přiznání na finanční úřad daňovým poradcem.