Ceník služeb

Ceny za účetní, daňové, mzdové a personální služby stanovuje naše společnost na základě vzájemné dohody s klientem.

Výše cen se stanovuje na základě rozsahu prováděných služeb v závislosti na objemu dokladů, obratu a druhu činnosti klienta.

Pro orientaci uvádíme základní ceny našich služeb:

Daňová evidence (OSVČ):

cena za položku v daňové evidenci od 12,- Kč
přiznání k DPH od 500,- Kč
přiznání k DPFO od 1000,- Kč
přiznání k silniční dani od 500,- Kč
zpracování mezd (1 zaměstnanec) od 180,- Kč
daňové služby (zastupování na úřadech, apod.) (1hod.) od 500,- Kč
účetní, ekonomické a organizační poradenství (1hod.) od 300,- Kč
minimální měsíční paušál od 1000,- Kč

Účetnictví - obchodní společnosti (s.r.o., a.s.), neziskové společnosti (sdružení, svazy)

cena za položku v účetní deníku od 15,- Kč
přiznání k DPH od 500,- Kč
přiznání k DPPO od 1500,- Kč
přiznání k silniční dani od 500,- Kč
zpracování mezd (1 zaměstnanec) od 180,- Kč
daňové služby (zastupování na úřadech, apod.) (1hod.) od 800,- Kč
účetní, ekonomické a organizační poradenství (1hod.) od 500,- Kč
minimální měsíční paušál od 2000,- Kč